Csonthéjas - magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomok

A gyümölcs ültetvényekben található gyomokat két nagy csoportra tudjuk osztani: az egyikbe a magról kelő gyomok tartoznak, melyek minden évben újra csíráznak, majd elpusztulnak, (pl. muhar félék, kakaslábfű, libatop, parlagfű, tyukhúr, betyárkóró), a másikba az évelő gyomok tartoznak, melyek évről-évre újra kihajtanak (pl. aprószulák, tarackbúza). A gyümölcsösök gyomflórái a klimatikus adottságoktól, a talajtípusoktól és az ültetvények életkorától függően nagy változatosságot mutanhatnak. Mivel az csonthéjas állókultúrák csoportjába tartozik, tehát több évtizedig egy adott területen marad, ezért az ültetvény telepítés előtti gyomirtásnak kiemelkedő jelentősége van.
Terület kiválasztásnál juk elsősorban az évelő gyomnövényekre kell különösen figyelni. Telepítés előtt könnyen kiirthatjuk az évelő gyomfajokat, amelyek nagy konkurensei lehetnek a fiatal gyümölcsfáknak, mivel gyökerei erősek és mélyen helyezkernek el. Az ültetés előtt gond nélkül használhatjuk a glifozát hatóanyagú totális gyomirtót. Az évelő gyomok ellen leghatékonyabban nyár végén, ősszel érdemes védekezni, mert ekkor a növény tápanyag áramlása a föld alatti szaporítószervek felé áramlik, ezzel növelhetjük a gyomirtószer hatóanyagának az áramlását és a hatásfokát is.
Fiatal ültetvényeknél mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a gyomirtó szerek használata nem előnyös a fiatal gyümölcsfák esetében. Első években célszerű inkább mechanikai gyomirtást (pl. kaszálás, kapálás illetve talajmozgatás) védekeznünk a gyomok ellen. Szintén fontos szempont, hogy a fiatal gyümölcsfák töve alatt a talajnak mindig tisztának, laza szerkezetűnek kell lennie.
Idősebb ültetvények esetében már jóval több lehetőség közül választhatunk. Ebben a fejlettségi állapotban is előnyösebb mechanikai gyomirtást végezni, elsősorban a megfelelően laza talaj fenntartása érdekében, de itt már bátrabban lehet alkalmazni gyomirtószert is. A tavaszi, magról kelő gyomok ellen célszerű védekeznünk egy évben két alkalommal. A második évtől jelentősen megkönnyítheti az ültetvény tisztán tartását a gyommagvak irtása. Először a kora tavaszi időszakban, azaz március végén, majd június közepén érdemes permeteznünk.
A totális gyomirtó használata során ügyelni kell, hogy a gyomirtószer ne kerüljön a kultúrnövény zöld részeire, ezért permetezés előtt szükség esetén érdemes a törzs tisztítást is elvégezni.


Képek