Szőlő - magról kelő és évelő gyomok

A szőlőben található gyomokat két nagy csoportra tudjuk osztani: az egyikbe a magról kelő gyomok tartoznak, melyek minden évben újra csíráznak, majd elpusztulnak, (pl. muhar félék, kakaslábfű, libatop, parlagfű, tyukhúr, betyárkóró), a másikba az évelő gyomok tartoznak, melyek évről-évre újra kihajtanak (pl. aprószulák, tarackbúza). A szőlőültetvények gyomflórái a klimatikus adottságoktól, a talajtípusoktól és az ültetvények életkorától függően nagy változatosságot mutanhatnak. Mivel a szőlő állókultúrák csoportjába tartozik, tehát több évtizedig egy adott területen marad, ezért az ültetvény telepítés előtti gyomirtásnak kiemelkedő jelentősége van. Amikor a területet kiválasztjuk, vagy előkészítjük, akkor elsősorban az évelő gyomnövényekre kell különösen figyelni. Telepítés előtt könnyen kiirthatjuk az évelő gyomfajokat, amelyek nagy konkurensei lehetnek a szőlő oltványoknak, mivel gyökerei erősek és mélyen helyezkernek el. Az ültetés előtt gond nélkül használhatjuk a glifozát hatóanyagú totális gyomirtót. Az évelő gyomok ellen leghatékonyabban nyár végén, ősszel érdemes védekezni, mert ekkor a növény tápanyag áramlása a föld alatti szaporítószervek felé áramlik, ezzel növelhetjük a gyomirtószer hatóanyagának az áramlását és a hatásfokát is.
Fiatal szőlőültetvény gyomirtási technológiák alkalmazásánál figyelemmel kell venni, hogy a szőlő gyökérzete még sekélyen helyezkedik el valamint a szőlőtőke még nem fásodott meg, így a növényt érő gyomitrószer könnyen károsíthatja a szőlőt is. Ilyen esetében csak megfelelő odafigyeléssel szabad csak a szőlőt gyomirtani, biztosítani kell a gyomirtószer megfelelő helyre történő kijuttatását. Mindemellett, a fiatal ültetvényeknél nagyon fontos szerepe van a mechanikai talajművelésnek is.
Idősebb ültetvényeknél könnyebb a gyomírtás, mivel a szőlőtőkék már elfásodtak és a zöld levelek is magasabban helyezkednek el. Esetenként előfordulhat, hogy az ültetvényekben elegendő egy-egy gyommal elszaporodott foltot kezelni vagy egy adott gyomfajnak megfelelő készítményt kijuttatni, ami magas költséghatékonysággal járhat.
A totális gyomirtó használata során ügyelni kell, hogy a gyomirtószer ne kerüljön a kultúrnövény zöld részeire, ezért permetezés előtt szükség esetén érdemes a törzs tisztítást is elvégezni.


Képek